Lidé


Profesoři:

prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.

prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.

Docenti:

doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

Odborní asistenti:

Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

Ekonomky:

Markéta Koželouhová

Ing. Lucie Moskalenková