Bakalářské studium


Cílem těchto stránek není suplovat stránky studijního odděleni Přírodovědecké fakulty, kde naleznete informace o:

Závěrečné práce

Bakalářské práce z oboru chemie se zaměřením na materialovou chemii je možné vypracovávat jak na témata experimentální (například syntéza nanočástic, termická analýza a Knudsenova efúzní hmotnostní spektrometrie) i teoretická (termodynamické nebo kvantově-mechanické modelování materiálů), tak na jejich kombinaci.

Požadavky ke státním závěrečným zkouškám