Materiálová chemie se zabývá vlastnostmi materiálů, jejich výrobou a inovacemi výrobních technologií. Hlavními směry, kterými se odborní pracovníci, učitelé a studenti na Ústavu chemie za spolupráce s externími pracovníky věnují jsou:

  • Syntéza pokročilých kompaktních a nanostrukturovaných materiálů
  • Charakterizace studovaných materiálů moderními technikami
  • Ab-initio výpočty v materiálové chemii
  • Termodynamické modelováni a výpočty fázových diagramů

Oborový seminář
prof. Mojmír Šob
(A12/311, 10:00)

26. 4. 2018
Dr. Robert Vácha
(CEITEC MU, Brno)
From interactions of proteins with phospholipid membranes to new therapeutics

3. 5. 2018
Dr. Tomáš Kraus (A11/123, 14:00)
(Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS, Prague)
TBA (Prof. V. Šindelář)

10. 5. 2018
Prof. Jiří Kozelka
(CEITEC MU, Brno & Université Paris Descartes)
Vazba mezi vodou a aromatickými aminokyselinami ze simulací molekulární dynamiky, podpořených studií NMR a výpočty QM/MM

Oborový seminář
prof. Jiří Pinkas
(A12/311, 14:00)

26. 4. 2018
Bc. Tereza Kuběnová 
(PřF MU, Brno)
Solvothermální syntéza fosforečnanů a fosfonátů vápenatých (Prof. J. Pinkas)
Bc. Kamila Uhrová 
(PřF MU, Brno)
Příprava kompozitních materiálů grafenoxid/alumina a grafen/alumina (Dr. Z. Moravec)

3. 5. 2018
Dr. Tomáš Kraus (A11/123, 14:00)
(Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS, Prague)
TBA (Prof. V. Šindelář)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.