Úvod


Materiálová chemie se zabývá vlastnostmi materiálů, jejich výrobou a inovacemi výrobních technologií. Hlavními směry, kterým se odborní pracovníci, učitelé a studenti na Ústavu chemie za spolupráce s externími pracovníky věnují jsou:

  • Syntéza pokročilých kompaktních a nanostrukturovaných materiálů
  • Charakterizace studovaných materiálů moderními technikami
  • Ab-initio výpočty v materiálové chemii
  • Termodynamické modelováni a výpočty fázových diagramů