Úvod


Materiálová chemie přispívá k rozvoji věd, jejichž rozvoj a výsledky mají bezprostřední dopad do jiných oborů, výrobních činnosti a nových technologií. Hlavními směry kterým se učitelé a studenti při Ústavu chemie za spolupráce s externími pracovníky věnují je:

  • Syntéza pokročilých kompaktních a nanostrukturovaných  materiálů.
  • Charakterizace studovaných materiálů moderními technikami.
  • Ab-initio výpočty v materiálové chemii.
  • Fázové diagramy slitin.

Aktuality


Podklady pro reakreditaci


Aktuálně probíhá příprava podkladů pro reakreditaci Doktorského studijního programu Materiálové chemie.