Materiálová chemie se zabývá vlastnostmi materiálů, jejich výrobou a inovacemi výrobních technologií. Hlavními směry, kterými se odborní pracovníci, učitelé a studenti na Ústavu chemie za spolupráce s externími pracovníky věnují jsou:

  • Syntéza pokročilých kompaktních a nanostrukturovaných materiálů
  • Charakterizace studovaných materiálů moderními technikami
  • Ab-initio výpočty v materiálové chemii
  • Termodynamické modelováni a výpočty fázových diagramů

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.