Materiálová chemie se zabývá vlastnostmi materiálů, jejich výrobou a inovacemi výrobních technologií. Hlavními směry, kterými se odborní pracovníci, učitelé a studenti na Ústavu chemie za spolupráce s externími pracovníky věnují jsou:

  • Syntéza pokročilých kompaktních a nanostrukturovaných materiálů
  • Charakterizace studovaných materiálů moderními technikami
  • Ab-initio výpočty v materiálové chemii
  • Termodynamické modelováni a výpočty fázových diagramů

Program semináře
Prof. M. Šob
JS 2019 
(A12/311, 10:00)

25. 4. 2019
Dr. Pezhman Zarabadi-Poor (CEITEC MU, Brno)
Title to be announced

2. 5. 2019
Prof. Dr. Erik Van der Eycken (A11/123, 14:00)
(University of Leuven)
Synthesis of small complex heterocycles: gold catalysis and C-H activation (Prof. M. Potáček)

9. 5. 2019
Prof. Jiří Kozelka
(CEITEC MU, Brno & Université Paris Descartes)
To be announced

Program semináře
Prof. J. Pinkas
JS 2019
(A12/311, 14:00)

25. 4. 2018
Hana Tomančíková
(PřF MU, Brno)
Studium vlastností materiálů a vrstev (Prof. J. Příhoda)
Ondřej František Fellner 
(PřF MU, Brno)
Příprava Fe(III)-Ln(III) komplexů s využitím Schiffových ligandů s periferní chelátující skupinou (Dr. I. Nemec, CEITEC VUT)

2. 5. 2019
Prof. Dr. Erik Van der Eycken (A11/123, 14:00)
(University of Leuven)
Synthesis of small complex heterocycles: gold catalysis and C-H activation (Prof. M. Potáček)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.