Materiálová chemie se zabývá vlastnostmi materiálů, jejich výrobou a inovacemi výrobních technologií. Hlavními směry, kterými se odborní pracovníci, učitelé a studenti na Ústavu chemie za spolupráce s externími pracovníky věnují jsou:

  • Syntéza pokročilých kompaktních a nanostrukturovaných materiálů
  • Charakterizace studovaných materiálů moderními technikami
  • Ab-initio výpočty v materiálové chemii
  • Termodynamické modelováni a výpočty fázových diagramů

Oceněný výzkum vědecké skupiny doc. Pavla Brože
Na cestě od vývoje termoelektrických materiálů s vysokou účinností k jejich dlouhodobé provozní stabilitě
Jako vynikající byl Grantovou agenturou České republiky ohodnocen výzkum zabývající se vývojem termoelektrických materiálů s vysokou účinností a zejména studiem jejich dlouhodobé provozní stability. V rámci tříletého projektu na tématu pracoval tým vědců z Masarykovy univerzity (CEITEC) pod vedením řešitele docenta Pavla Brože a tým vědců z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky pod vedením spoluřešitele doktora Jiřího Buršíka, ve spolupráci s kolegy z univerzity ve Vídni.
Bližší informace zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.