Laboratoř termické analýzy a Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie


Probíhající výzkum

Členové skupiny se zabývají studiem tepelných efektů, zejména fázových přeměn, studiem termodynamických vlastností, termodynamických a povrchových dějů a reakční kinetiky metodami diferenční skenovací kalorimetrie (DSC), diferenciální termické analýzy (DTA) a Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie (KEMS).

Oceněný výzkum termoelektrických materiálů

Jako vynikající byl Grantovou agenturou ČR ohodnocen výzkum zabývající se vývojem termoelektrických materiálů s vysokou účinností a zejména studiem jejich dlouhodobé provozní stability. V rámci tříletého projektu na tématu pracoval tým vědců pod vedením Pavla Brože z naší Přírodovědecké fakulty a tým vědců z Akademie věd ČR pod vedením Jiřího Buršíka, ve spolupráci s kolegy z univerzity ve Vídni.
Celý článek.

Dostupné vybavení

Měření probíhá na přístroji STA 409 CD/3/403/5/G od firmy Netzsch, který umožňuje kombinaci termické analýzy (TA) s Knudsenovou efúzní hmotnostní spektrometrií (KEMS). Jedná se o speciálně upravený typ komerčního přístroje STA 409 CD – QMS 403/5 Skimmer Coupling Instrument s tzv. skimmerem (nerezová trubka ukončená kónickým zúžením s malým otvůrkem pro odběr malého podílu zplyněného vzorku), oddělujícím prostor pece od sekce s hmotnostním spektrometrem a umožňujícím detekci produktů z termické analýzy, prováděné za běžných tlaků. Úprava přístroje provedená firmou Netzsch spočívala v odstranění systému skimmer a jeho nahrazení mechanickým závěrovým systémem, umožňujícím úplné uzavření nebo otevření prostoru mezi pecí a hmotnostním spektrometrem a tím také umožnění vakuování jak prostoru s hmotnostním spektrometrem, tak prostoru pece, což je nezbytnou podmínkou pro provádění efúzních měření a snímání signálů ze vzorku a pozadí. Pro efúzní měření je využíván držák pro vzorky zakončený Knudsenovou komůrkou. Tento držák je v případě provádění termické analýzy nahrazen držákem pro diferenční skenovací kalorimetrii (DSC) nebo diferenční termickou analýzu (DTA). Obě metody termické analýzy jsou na rozdíl od metody KEMS prováděny za libovolných tlakových podmínek v atmosféře inertního plynu např. argonu nebo směsi plynů, např. argonu a syntetického vzduchu. Přístroj umožňuje měření v teplotním rozsahu 25–1400°C a pro účely efúzní metody při tlaku 1·10–3 Pa.

Pro studenty

V rámci probíhajícího výzkumu a pedagogických aktivit nabízíme možnost vypracování jak bakalářských, diplomových a doktorských prací, tak samostatných projektů v tomto oboru. Je možné pracovat i na tématech pedagogického zaměření. Témata prací navazují na vědeckou činnost a projekty pracovníků Ústavu chemie PřF MU a výzkumné skupiny Syntézy a analýzy nanostruktur (CEITEC MU). Rádi Vám ukážeme naše pracoviště a probereme s Vámi možnosti zapojení do naší činnosti.

Členové skupiny

V případě zájmu o jakékoliv informace neváhejte kontaktovat kteréhokoliv člena naší skupiny, do které patří:

Spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.