Stručná charakteristika oboru Materiálová chemie


Obor materiálová chemie je významnou součástí skupiny materiálových věd, jejichž rozvoj a výsledky mají bezprostřední dopad do všech oborů výrobních činností a nových technologií. Studium vlastností materiálů a jejich využití je spojeno s lidskou činností od pradávna a objevování nových materiálů s lepšími vlastnostmi je promotorem materiálního a technického pokroku společnosti. Od původních empirických metod zpracování přírodních materiálů lidstvo dospělo k dnešnímu stavu, kdy můžeme cíleně připravovat kovové, keramické, polymerní, polovodičové, hybridní a nanostrukturované materiály s předem určenými vlastnostmi. Toho je dosaženo na základě detailního poznání vztahů mezi atomovou strukturou, mikrostrukturou a morfologií na straně jedné a fyzikálními a chemickými vlastnostmi daného materiálu na straně druhé. Ovlivněním struktury při zpracování je pak dosaženo požadovaných vlastností výrobku. Syntetická materiálová chemie úzce navazuje na příbuzné chemické disciplíny, jako je anorganická, organická a makromolekulární chemie a v poslední době i biochemie. Studium materiálových vlastností je založeno na poznatcích matematiky, fyziky, fyzikální a analytické chemie. Výsledky výzkumu materiálové chemie jsou pak využity v různých výrobních oborech od elektrotechniky a strojírenství přes stavebnictví až po medicínu a ovlivňují rozvoj celé společnosti.

Cílem studia je připravit absolventy, kteří mají dobré znalosti základních chemických disciplín a získali dostatečný přehled ve specializovaných oblastech syntézy pokročilých kovových a nekovových anorganických materiálů, nanomateriálů, polymerních materiálů, teoretických výpočtů a široké palety charakterizačních fyzikálně-chemických technik. Absolventi získají schopnosti se dobře orientovat ve výsledcích současného moderního výzkumu materiálové chemie, aplikovat nabyté vědomosti a znalosti a sami se aktivně zapojit do výzkumu a vývoje ve všech oblastech souvisejících s chemií materiálů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.