Oborový seminář
prof. Mojmír Šob
(A12/311, 10:00)


1. 3. 2018
Dr. Pavol Jakubec (A11/123, 14:00)
(Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemistry, Slovak University of Technology in Bratislava)
Stereoselective synthesis of biologically active natural products and their analogs (Dr. J. Švenda)
Dr. Markéta Vaculovičová (A11/123, 15:00)
(Department of Chemistry and Biochemistry, Mendel University in Brno)
Capillary electrophoresis and nanomaterials: combination beneficial for both sides (habilitation lecture) (Prof. V. Kanický)

8. 3. 2018
Doc. Jan Hrbáč
(PřF MU, Brno)
Microelectrodes and their use for (bio)analytical purposes

15. 3. 2018
Mgr. Gabriela Ondrušková
(PřF MU, Brno)
Spectroscopic study of polyaromatic hydrocarbons

22. 3. 2018
Dr. Melita Menelaou
(CEITEC BUT, Brno)
Hybrid p-electron molecular materials

29. 3. 2018
Dr. Matouš Mrověc
(Interdisciplinary Centre for Advanced Materials Simulation, Bochum)
Atomistic simulations of extended defects using coarse-grained electronic structure methods

5. 4. 2018
Doc. Jan Hrbáč (A11/123, 14:00)
(PřF MU, Brno)
Production of nanomaterials by spark discharge and its use for the preparation of electrochemical sensors (lecture in occasion of professor appointment procedure)

12.4. 2018
Dr. František Máca
(Institute of Physics, Czech Acad. Sci., Prague)
Physical properties of CuMn-V (V = P, As, Sb) - promising materials for antiferromagnetic spintronics

19. 4. 2018
Dr. Cina Foroutan-Nejad
(CEITEC MU, Brno)
Structure and properties of single-molecule memristors (electrical resistor components with memory)

26. 4. 2018
Dr. Robert Vácha
(CEITEC MU, Brno)
From interactions of proteins with phospholipid membranes to new therapeutics

3. 5. 2018
Dr. Tomáš Kraus (A11/123, 14:00)
(Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS, Prague)
TBA (Prof. V. Šindelář)

10. 5. 2018
Prof. Jiří Kozelka
(CEITEC MU, Brno & Université Paris Descartes)
Vazba mezi vodou a aromatickými aminokyselinami ze simulací molekulární dynamiky, podpořených studií NMR a výpočty QM/MM

17. 5. 2018
Dr. Jana Pavlíková Přecechtělová
(CEITEC MU, Brno)
Quantum chemical calculations of NMR chemical shifts in phosphorylated intrinsically disordered proteins

Oborový seminář
prof. Jiří Pinkas
(A12/311, 14:00)


1. 3. 2018
Dr. Pavol Jakubec (A11/123, 14:00)
(Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemistry, Slovak University of Technology in Bratislava)
Stereoselective synthesis of biologically active natural products and their analogs (Dr. J. Švenda)
Dr. Markéta Vaculovičová (A11/123, 15:00)
(Department of Chemistry and Biochemistry, Mendel University in Brno)
Capillary electrophoresis and nanomaterials: combination beneficial for both sides (habilitation lecture) (Prof. V. Kanický)

8. 3. 2018
Bc. Petr Macháč 
(PřF MU, Brno)
Výsledky studijního pobytu na Univ. Montpellier (Prof. J. Pinkas)
Mgr. Martin Kejík 
(PřF MU, Brno)
Syntéza hybridních materiálů s vysokou porositou (Prof. J. Pinkas)

15. 3. 2018
Mgr. Libor Tanzinger 
(PřF MU, Brno)
Příprava hybridních fosforečnanů kovů a jejich transformace na materiály (Dr. Z. Moravec)
Mgr. Hana Tomančíková 
(PřF MU, Brno)
Studium vlastností materiálů a vrstev (Prof. J. Příhoda)

22. 3. 2018
Mgr. Vít Vykoukal 
(PřF MU, Brno)
Chemická syntéza nanočástic slitin kovů s řízenou morfologií a složením (Prof. J. Pinkas)
Mgr. Vojtěch Kundrát 
(PřF MU, Brno)
Příprava nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování (Prof. J. Pinkas)

5. 4. 2018
Doc. Jan Hrbáč (A11/123, 14:00)
(PřF MU, Brno)
Production of nanomaterials by spark discharge and its use for the preparation of electrochemical sensors (lecture in occasion of professor appointment procedure)

12. 4. 2018
Bc. Martin Adamec 
(PřF MU, Brno)
Koordinační chemie molekulových klipsů odvozených od glykolurilu (Doc. M. Nečas)
Bc. Tomáš Borůvka 
(PřF MU, Brno)
Syntéza a charakterizace nanočástic Sn, Bi a Ni a jejich slitin (Prof. J. Pinkas)

19. 4. 2018
Bc. Michal Knor 
(PřF MU, Brno)
Postup diplomové práce (Prof. R. Marek)
Bc. Michaela Doležalová 
(PřF MU, Brno)
Syntéza nanočástic kovů a slitin v metalokřemičitanových matricích (Prof. J. Pinkas)

26. 4. 2018
Bc. Tereza Kuběnová 
(PřF MU, Brno)
Solvothermální syntéza fosforečnanů a fosfonátů vápenatých (Prof. J. Pinkas)
Bc. Kamila Uhrová 
(PřF MU, Brno)
Příprava kompozitních materiálů grafenoxid/alumina a grafen/alumina (Dr. Z. Moravec)

3. 5. 2018
Dr. Tomáš Kraus (A11/123, 14:00)
(Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS, Prague)
TBA (Prof. V. Šindelář)

10. 5. 2018
Bc. Zdeněk Štěpánek 
(PřF MU, Brno)
Studium katalytických vlastností vybraných komplexních sloučenin palladia (Doc. M. Nečas)
Bc. Kateřina Holmanová 
(PřF MU, Brno)
Příprava hlinitokřemičitanových xerogelů dopovaných katalyticky aktivními kovy (Prof. J. Pinkas)

17. 5. 2018
Zdeněk Král 
(PřF MU, Brno)
Příprava nanoskopických struktur na bázi CeO2 metodou elektrostatického zvlákňování (Prof. J. Pinkas)
Adam Luky 
(PřF MU, Brno)
Spalovací syntéza nanostrukturovaného oxidu ceričitého (Prof. J. Pinkas)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.