Oborový seminář
prof. Mojmír Šob
(A12/311, 10:00)


28. 2. 2019
Ing. Dominik Legut, Ph.D.
(VŠB-TU, Ostrava)
Magneto-optical effects - experimental verification and interpretation using first principles calculations
Magneto-optické jevy - experimentální verifikace a interpretace na základě prvoprincipielních výpočtů

7. 3. 2019
Prof. David John Procter (A11/123, 14:00)
(School of Chemistry, The Universityof Manchester)
Radical cascade cyclisations for complexity generation (doc. K. Paruch)

14. 3. 2019
Ing. Martin Zelený, Ph.D.
(VUT, Brno)
Electronic structure of Ni-Mn-Ga alloys
Elektronová struktura slitin Ni-Mn-Ga

21. 3. 2019
Prof. Jan Vřeštál
(PřF MU, Brno)
Thermodynamic modelling of phase composition of metallic systems
Termodynamické modelování fázového složení kovových soustav

28. 3. 2019
Doc. Pavel Brož (PřF MU, Brno)
Study of thermal stability of thermoelectric materials and of their phase diagrams
Studium termické stability termoelektrických materiálů a jejich fazových diagramů

4. 4. 2019
Dr. Pavel Majer (A11/123, 14:00)
(UOCHB Praha)
Glutamine antagonists in cancer treatment - Tumortargeted prodrugs of 5-oxo-6-diazo-norleucine (Prof. P. Klán)

11. 4. 2019
Prof. Vladimír Čech
(VUT, Brno)
Physical, chemical and surface properties of organosilicates polymerated in plasma
Fyzikální, chemické a povrchové vlastnosti v plazmatu polymerovaných organokřemičitanů

25. 4. 2019
Dr. Pezhman Zarabadi-Poor (CEITEC MU, Brno)
Title to be announced
Bude oznámeno

2. 5. 2019
Prof. Dr. Erik Van der Eycken (A11/123, 14:00)
(University of Leuven)
Synthesis of small complex heterocycles: gold catalysis and C-H activation (Pprof. M. Potáček)

9. 5. 2019
Prof. Jiří Kozelka
(CEITEC MU, Brno & Université Paris Descartes)
Hydrolysis of the antitumor drug cisplatin: Old enigmas and new facts
Hydrolýza protinádorového léku cisplatina: Staré záhady, nová fakta

16. 5. 2019 --CANCELED--
Bc. Vojtěch Kopecký
(PřF MU, Brno)
Ab initio study of TiSi2/SiC interface
Ab initio studie rozhraní TiSi2/SiC

16. 5. 2019
Prof. Igor V. Alabugin (A11/123, 14:00)
(Florida State University)
From Alkyne Origami and Metal-Free C-H Aminations to Electron Upconversion: An Array of New Tools for Solving the Ouroboros Problem (Prof. P. Klán)

Oborový seminář
prof. Jiří Pinkas
(A12/311, 14:00)


28. 2. 2019
Ing. Ivan Nemec, Ph.D.
(CEITEC VUT)
Magnetic materials (Prof. J. Pinkas)

7. 3. 2019
Prof. David John Procter (A11/123, 14:00)
(School of Chemistry, The Universityof Manchester)
Radical cascade cyclisations for complexity generation (doc. K. Paruch)

14. 3. 2019
Dr. Vít Vykoukal
(CEITEC MU, Brno)
Analytická TEM
Vojtěch Kundrát
(PřF MU, Brno)
Příprava anorganických materiálů s použitím elektrostatického zvlákňování (Prof. J. Pinkas)

21. 3. 2019
Petr Macháč
(PřF MU, Brno)
Solvothermální syntéza fosfátů a fosfonátů kovů (Prof. J. Pinkas)
Tomáš Borůvka  
(PřF MU, Brno)
Syntéza a charakterizace nanočástic Sn, Bi a Ni a jejich slitin (Prof. J. Pinkas)

28. 3. 2019
Martin Adamec 
(PřF MU, Brno)
Koordinační chemie molekulových klipsů odvozených od glykolurilu (Doc. M. Nečas)

4. 4. 2019
Dr. Pavel Majer (A11/123, 14:00)
(UOCHB Praha)
Glutamine antagonists in cancer treatment - Tumortargeted prodrugs of 5-oxo-6-diazo-norleucine (Prof. P. Klán)

11. 4. 2019
Michal Knor 
(PřF MU, Brno)
Syntéza a charakterizace paramagnetických koordinačních sloučenin (Prof. R. Marek/J. Chyba )
Jolana Horní 
(PřF MU, Brno)
Molekulární schránky metaloléčiv pro nové protinádorové terapie (Prof. R. Marek/O. Jurcek)

18. 4. 2019
Dr. Pezhman Zarabadi Poor 
(CEITEC MU, Brno)
Metal-Organic Frameworks for Improving Energy and Environmental Sustainability (Prof. R. Marek)
Zuzana Křížová 
(PřF MU, Brno)
Komplexy Ru pro supramolekularni interakce (Prof. R. Marek)

25. 4. 2018
Hana Tomančíková
(PřF MU, Brno)
Studium vlastností materiálů a vrstev (Prof. J. Příhoda)
Ondřej František Fellner 
(PřF MU, Brno)
Příprava Fe(III)-Ln(III) komplexů s využitím Schiffových ligandů s periferní chelátující skupinou (Dr. I. Nemec, CEITEC VUT)

2. 5. 2019
Prof. Dr. Erik Van der Eycken (A11/123, 14:00)
(University of Leuven)
Synthesis of small complex heterocycles: gold catalysis and C-H activation (Prof. M. Potáček)

9. 5. 2019
Zdeněk Král 
(PřF MU, Brno)
Příprava vláken oxidů vybraných kovů metodou elektrostatického zvlákňování (Prof. J. Pinkas)
Martin Kejík 
(PřF MU, Brno)
Výsledky studijního pobytu na TU Chemnitz (Prof. J. Pinkas)

16. 5. 2019
Prof. Igor V. Alabugin (A11/123, 14:00)
(Florida State University)
From Alkyne Origami and Metal-Free C-H Aminations to Electron Upconversion: An Array of New Tools for Solving the Ouroboros Problem (Prof. P. Klán)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.