Výzkumná skupina termodynamického modelování materiálů


Probíhající výzkum

Členové skupiny se zabývají modelováním fázových diagramů komplexních kovových soustav, které jsou zajímavé jak z hlediska materiálového výzkumu, tak fyzikálně-chemických vlastností. Mezi studované materiály patří termoelektrika, materiály s potenciálním využitím pro uchovávání vodíku, speciální oceli atd. Ze studovaných fází věnujeme pozornost sigma a Lavesovým fázím, které významně ovlivňují mechanické vlastnosti materiálů. Mezi problémy, které mají spíše význam z teoretického hlediska, patří modelování za nízkých teplot či optimalizace a hledání vhodných modelů, které by plně vystihovaly fyzikální podstatu a chování fází.

Laicky řečeno

Snažíme se kvalitně popisovat a předpovídat strukturu a rozložení prvků v pevných látkách v závislosti na tlaku, teplotě a chemickém složení. Zajímá nás, jak efektivně a s minimálními náklady nalézt materiál, který se bude za daných podmínek chovat podle zadaných požadavků. Zjišťujeme, co se stane, pokud se podmínky změní.

Dostupné vybavení

Pro termodynamické modelování (výpočty Gibbsových energií a dalších termodynamických veličin studovaných fází a vykreslení fázových diagramů) používáme programy, které hledají absolutní minimum Gibbsovy energie. K dispozici máme software PANDAT a Thermo-Calc, které jsou běžně využívány na předních pracovištích oboru po celém světě. Pro simulace procesů řízených difúzí je využíván programový modul DICTRA, který spolupracuje s programovým balíkem Thermo-Calc.

logo-pandat logo-TermoCalc logo-dictra

Výpočty jsou prováděny na běžných osobních počítačích a nejsou k nim třeba speciálních výpočetní clustery. Termodynamické databáze jsou upravovány pomocí běžně dostupného software.

Pro tvorbu grafů (včetně třísložkových fázových diagramů) je k dispozici program Grapher.

logo-grapher

Pro studenty

V rámci probíhajícího výzkumu a pedagogických aktivit nabízíme možnost vypracování jak bakalářských, diplomových a doktorských prací, tak samostatných projektů v tomto oboru. Je možné pracovat i na tématech pedagogického zaměření. Rádi Vám ukážeme naše pracoviště a probereme s Vámi možnosti zapojení do naší činnosti.

Členové skupiny

V případě zájmu o jakékoliv informace neváhejte kontaktovat kteréhokoliv člena naší skupiny, do které patří:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.