Bakalářské studium


Cílem těchto stránek není suplovat stránky Ústavu chemie a Přírodovědecké fakulty, kde naleznete:

Závěrečné práce

Bakalářské práce z oboru chemie se zaměřením na materiálovou chemii je možné vypracovávat jak na témata experimentální (například syntéza nanočástic, termická analýza a Knudsenova efúzní hmotnostní spektrometrie) i teoretická (termodynamické nebo kvantově-mechanické modelování materiálů), tak na jejich kombinaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.