Oborový seminář
prof. Mojmír Šob
(A12/311, 10:00)


27. 9. 2018
Prof. Alexander Heckel (A11/132, 14:00)
(Goethe Universität Frankfurt)
Regulation of Nucleic Acids in Time and Space

4. 10. 2018 (A11/132, 14:00)
Doc. Jan Hrbáč
(PřF MU, Brno)
Electrochemistry and electrochemical deposition of carbo[n]helicenes and their polymerizable derivatives
Elektrochemie a elektrodepozice karbohelicenů a jejich polymerizovatelných derivátů

11. 10. 2018
Mgr. Svatava Polsterová
(PřF MU, Brno)
Ab initio calculations of surface energies and their application in prediction of phase diagrams of nanoalloys
Ab-initio výpočty povrchových energií a jejich použití pro predikce fázových diagramů nanoslitin

25. 10. 2018
Doc. Markéta Munzarová
(PřF MU, Brno)
Geometric and electronic structure of phosphosilicates
Geometrická a elektronová struktura fosfosilikátů

25. 10. 2018
Prof. Mathias Christmann (A11/132, 14:00)
(Freien Universität Berlin )
Synthesis of Polycyclic Terpenes

1. 11. 2018
Mgr. Martina Mazalová
(PřF MU, Brno)
Phase field modeling method: Al-Si-Mg system
Metoda modelování fázových polí: Al-Si-Mg system
Bc. Sabina Oweisová
(PřF MU, Brno)
Ab initio modelling of stability of aluminium containing phases
Ab initio modelování stability fází obsahujících hliník

8. 11. 2018
Mgr. František Zelenka
(PřF MU Brno)
STrends in sample preparation for scanning electron microscopy
Trendy v přípravě vzorků pro skenovací elektronový mikroskop

15. 11. 2018
Doc. Jan Hrbáč (A11/132, 14:00)
(PřF MU, Brno)
Functional layers for electrochemical sensors and devices (lecture in occasion of professor appointment procedure)
Funkční vrstvy pro elektrochemické senzory a zařízení

22. 11. 2018
Dr. Jozef Hritz
(PřF MU & CEITEC MU, Brno)
Protein homodimerization from perspective of physical chemistry and statistical physics. Case study of 14-3-3zeta protein
Homodimerizace proteinů z perspektivy fyzikální chemie a statistické fyziky. Studie na příkladu 14-3-3zeta proteinu

29. 11. 2018
Dr. Cina Foroutan-Nejad
(CEITEC MU, Brno)
Buckyball Difluoride F2–@C60+; a Single‐Molecule Crystal

6. 12. 2018
Prof. Wolfgang Lindner (A11/132, 14:00)
(University of Vienna)
Concepts of enantiomer separations on the basis of molecular recognition principles adopted for liquid chromatography

13. 12. 2018
Mgr. Jakub Věžník
(CEITEC MU, Brno)
Redox behaviour of ferrocene derivatives in buffered and unbuffered aqueous solutions
Redoxní chování ferrocenových derivátů v pufrovaných a nepufrovaných vodných roztocích

Oborový seminář
prof. Jiří Pinkas
(A12/311, 14:00)


20. 9. 2018
Maroua Bouchneb 
(Universityof Montpellier)
Non-hydrolytic sol-gel synthesis of stable catalysts for aqueous-phase hydrogenation of biomass derivates (Prof. J. Pinkas)

27. 9. 2018
Prof. Alexander Heckel (A11/132, 14:00)
(Goethe Universität Frankfurt)
Regulation of Nucleic Acids in Time and Space

4. 10. 2018
Petr Macháč, Tomáš Borůvka
(PřF MU, Brno)
Poznatky z konferencí INASCON a PREPA (Prof. J. Pinkas)
Libor Tanzinger 
(PřF MU, Brno)
Výsledku studijního pobytu na Uni. Jena (Dr. Z. Moravec)

11. 10. 2018
Martin Sojka
(PřF MU, Brno)
Poznatky z konferencí ICCC a JCCC (Doc. M. Nečas)
Dr. Melita Menelauo 
(CEITEC VUT, Brno)
The Metal-ligand bond Mystery(Prof. J. Pinkas)

18. 10. 2018
Vít Vykoukal 
(PřF MU, Brno)
Chemická syntéza nanočástic slitin kovů s řízenou morfologií a složením (Prof. J. Pinkas)
Vojtěch Kundrát
(PřF MU, Brno)
Příprava nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování (Prof. J. Pinkas)

25. 10. 2018
Prof. Mathias Christmann (A11/132, 14:00)
(Freien Universität Berlin)
Synthesis of Polycyclic Terpenes

1. 11. 2018
Petr Macháč 
(PřF MU, Brno)
Solvothermální syntéza fosfátů a foskonátů kovů (Prof. J. Pinkas)
Martin Kejík 
(PřF MU, Brno)
Syntéza hybridních materiálů s vysokou porositou (Prof. J. Pinkas)

8. 11. 2018
Martin Adamec 
(PřF MU, Brno)
Koordinační chemie molekulových klipsů odvozených od glykolurilu (Doc. M. Nečas)
Tomáš Borůvka 
(PřF MU, Brno)
Syntéza a charakterizace nanočástic Sn, Bi a Ni a jejich slitin (Prof. J. Pinkas)

15. 11. 2018
Michal Knor
(PřF MU, Brno)
Postup diplomové práce (Prof. R. Marek)
Jolana Doupovcová 
(PřF MU, Brno)
Postup diplomové práce (Prof. R. Marek)

22. 11. 2018
Dr. Halyna Starukh 
(Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Sciences, Ukraine)
Synthesis, characterization and applications od the nanostuctured layered double hydroxides (Prof. J. Pinkas)
Hana Tomančíková 
(PřF MU, Brno)
Studium vlastností materiálů a vrstev (Prof. J. Příhoda)

29. 11. 2018
Michaela Doležalová 
(PřF MU, Brno)
Synéza nanočástic kovů a slitin v metalokřemičitanových matricích (Prof. J. Pinkas)
Ondřej František Fellner 
(PřF MU, Brno)
Záměry diplomové práce (???)

6. 12. 2018
Prof. Wolfgang Lindner (A11/132, 14:00)
(University of Vienna)
Concepts of enantiomer separations on the basis of molecular recognition principles adopted for liquid chromatography

13. 12. 2018
Zdeněk Král 
(PřF MU, Brno)
Záměry diplomové práce (Prof. J. Pinkas)
Julie Seidelmannové 
(PřF MU, Brno)
Záměry diplomové práce (Dr. K. Knotková, Contipro a.s.)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.